ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Απόδραση στην ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ 11/6-17/6/22
Συνοδός όπως πάντα η Ελένη Ψυλλάκη

Εμείς προσέχουμε πολύ την ποιότητα και την ασφάλεια των φίλων μας πού μάς ακολουθούν τόσα χρόνια γιατί μάς εμπιστεύονται!